DAAD-Information Centre Israel

Home


DAAD מרכז המידע תל אביב

קלצ'קין 25, חדר 15

רמת אביב 9978016

  ישראל

 

Tel.: +972 3/6405 996 

E-Mail.: info@daad-israel.org 

 

אנו מספקים ייעוץ והכוונה ללא תשלום בנושא לימודים ומחקר אקדמי בגרמניה.

 

נא לתאם מראש טלפונית בנוגע לקיום פגישת ייעוץ


יעוץ טלפוני: 

יום ג' 11:00-1300

 

 שירות החילופין האקדמי הגרמני (DAAD) הינו ארגון המימון הגדול בעולם בתחום הניידות האקדמית. מאז הקמתו ב-1925, תמך הארגון במעל ל-1.9 מליון סטודנטים וחוקרים.

תוך שיתוף פעולה עם מוסדות השכלה גבוהה ואגודות סטודנטים בגרמניה, פעילות הארגון מקיפה הרבה מעבר למתן מלגות. בין שאר פעילויותיו ויוזמותיו ניתן למנות את בינאום מערכת ההשכלה הגבוהה בגרמניה, קידום לימודי גרמניה והשפה גרמנית בעולם, סיוע לאוניברסיטאות במדינות מתפתחות, וייעוץ למקבלי החלטות בנושאי תרבות, חינוך ומדינויות פיתוח. תקציב ה-DAAD מורכב בחלקו העיקרי ממימון ממשלתי, אך בין תומכי הארגון נמנים גם האיחוד האירופי, ממשלות השותפות לפרוייקטים, קרנות וארגונים.

ל-DAAD שלושה תחומי פעילות עיקריים: "מלגות עבור מצויינות", "מבנים של בינאום" ו"מומחיות למען שיתוף פעולה אקדמי". תוך הישענות על הידע והנסיון עתיר השנים של הארגון, שאיפתו היא להמשיך ולקדם הפריה רעיונית וניידות אקדמית בגרמניה ומחוצה לה.

"מלגות עבור מצויינות"

עיקר פעילות ה-DAAD מתמקדת במתן מלגות. רק ב-2013 תמך הארגון במעל 30,000 סטודנטים, מועמדים לדוקטורט וחוקרים מכל העולם. הנחת היסוד של ה-DAAD היא כי רק השכלה ברמה הגבוהה ביותר- בין אם ניתנת לסטודנטים בינלאומיים בגרמניה, או לסטודנטים גרמנים מחוץ לגרמניה- היא שתעמיד את הדור הבא של מנהלים ומומחים אשר יצעידנו בבטחה אל העתיד.

"מבנים של בינאום"

תחום זה עוסק ביצירה ותחזוק מנגנונים המאפשרים החלפה וניידות אקדמית: מסלולי לימוד בינלאומיים, כמו גם תוכניות חילופי סטודנטים. ה-DAAD שיחק תפקיד משמעותי בבניית תוכנית חילופי הסטודנטים האירופית המצליחה "+ Erasmus", כמו גם במיזמים ייחודיים דוגמת האוניברסיטה הטורקית- גרמנית שנפתחה זה עתה באיסנטבול.

"מומחיות למען שיתוף פעולה אקדמי"

ה-DAAD ממשיך להתרחב ולספק ייעוץ למוסדות אקדמיים, סטודנטים וחוקרים ברחבי העולם. נוסף לשנים רבות של נסיון, הארגון מושתת על רשת עולמית המחולקת ל-15 איזורים ו-55 מרכזי מידע- תמיד נגיש ומספק מידע נהיר בכל שפה שתידרש.

DAAD זכה לתמיכה משמעותית במסגרת הסכם הקואליציה בגרמניה ב-2013, שהכיר ב-DAAD כגורם משמעותי ביצירת ניידות אקדמית, שמשמעותה בהכרח הפריה רעיונית ושיפור הישגים. כמו כן שם לעצמו הארגון למטרה להגדיל את מספר הסטודנטים הזרים בגרמניה ל-350,000 עד ל-2020, יעד שנתמך על ידי הממשלה הגרמנית.